Tillbaka

Malin Wiberg berättar om sin roll som enhetschef för 7A Posthuset

För fem år sedan anställdes Malin Wiberg som projektledare på 7A, med flera års erfarenhet från eventbranschen i ryggen. Tidigare var hon platschef på Strandvägen. Men nu har hon tagit ytterligare ett steg i sin yrkesroll – och tillträdde i oktober 2019 som enhetschef i Posthuset där hon ansvarar för anläggningens kontors- och konferensverksamhet.

– Att vara med och utveckla 7A är en stor drivkraft hos mig. Jag känner en otrolig stolthet över att få vara en del av ett företag som värdesätter och lyckas omvandla mjuka värdeord till affärer. Jag upplever att vi lägger stort fokus på att varje individ får utvecklas. Alla här jobbar som att det är sitt eget företag och det skapar en härlig arbetsmiljö att vistas i, säger Malin.

En yrkesroll med fokus på helhetsupplevelsen

Som enhetschef jobbar Malin främst med att skapa synergier mellan kontors- och konferensverksamheten. Hon ser på så sätt till att höja kundupplevelsen genom att identifiera nya samarbetsmöjligheter och se till att resurserna nyttjas på bästa sätt.

– En stor del av mitt arbete är att se till att våra gäster känner sig lika omhändertagna oavsett vem av oss i personalen de möter. Det är därför otroligt tacksamt att ha människor på plats som jag vet gör sitt yttersta för att alltid leverera en kundupplevelse i toppklass. Jag försöker skapa förutsättningar för att mina medarbetare ska ha roligt på jobbet och jag uppmuntrar dem till att våga fatta egna beslut och se möjligheter. Det tror jag i slutändan ger bäst resultat.

”En känsla som stannar kvar”

Öppningen av Posthuset innebär nya utmaningar för Malin som enhetschef. Hon uttrycker att det känns spännande att få vara med och bygga upp verksamheten från start – och att hon känner sig trygg med uppgiften tack vare sin tidigare erfarenhet från att driva liknande projekt.

– Min främsta uppgift är att skapa en trivsam miljö för våra hyresgäster och besökare som väljer Posthuset som kontors- eller mötesplats. Vi strävar efter att vara bäst på det vi gör och att leverera en känsla som stannar kvar hos besökaren. Därför är en viktig del i min roll att se till att varje gäst känner sig sedd och att vi skapar en hemtrevlig miljö för alla att vistas i.

Posthusets karaktär utgörs framförallt av fastighetens kulturella värde – som har tagits vara på i en nutida tappning när lokalerna nu byter skepnad. Dessutom är anläggningens unika lokalkapacitet en möjlighet att skräddarsy lösningar i större omfattning, menar Malin.

– Vi erbjuder en helhetsupplevelse! Mitt mål är att gästerna ska känna att det finns en röd tråd genom hela vistelsen där allt från smak till doft, ljud och ljus skapar den rätta miljön och känslan.

Flexibla avtal och kortare ledtider

Malin berättar att många kunder idag har ett större behov av helhetslösningar och att efterfrågan av flexibla aktörer som kan erbjuda både rätt kapacitet och en hög servicenivå i alla led av upplevelsen ständigt ökar.

– Allt fler företagare vill inte sitta på långa kontorsavtal, utan tillåtas att få växa i sin egen takt utan att behöva flytta. På konferenssidan har det även blivit vanligare att företag har kortare framförhållning när de bokar sina möten och evenemang. Posthusets 17 000 kvadratmeter gör det därför möjligt för oss att ta emot fler förfrågningar.

En ständig utveckling

På frågan var hon ser 7A om fem år svarar Malin att hon är övertygad om att företaget kommer att befinna sig i ständig utveckling framöver.

– Vi är öppna för vad framtiden har ett erbjuda och vi har bevisat att vi kan växa genom att möta marknaden utifrån vad kunderna efterfrågar just för stunden. Samtidigt som vi står fast vid våra mjuka värderingar och alltid gör det som känns bra för oss.

Vill du veta mer om 7A Posthuset? Läs mer här eller kontakta oss på info@7a.se för mer information!