Tillbaka

Vilken roll har kontoret i framtiden?

Hur viktig blir kontorets roll i en framtid där mycket tyder på att distansarbete kommer att vara en naturlig del av vår vardag? Fredrik Hultman och Bo Fuglsang, ägare och grundare av 7A, är övertygade om att kontoret kommer att ha en fortsatt viktig roll framåt – i såväl sociala som ekonomiska avseenden.

Ledarduon ser en framtid framför sig som innebär mer distansarbete, mindre kontor – men större behov av att stråla samman med kollegorna för att upprätthålla gemenskapen och företagskulturen på arbetsplatsen.

Kontoret bygger gemenskap

Sannolikt kommer många arbetsgivare att erbjuda möjligheten att kombinera jobb hemma med närvaro på kontoret – där inspiration och gemenskap får stå i centrum. Men många företagsledare ställer sig nu frågan huruvida effekten av distansarbete har en positiv eller negativ inverkan på medarbetarnas arbetssituation?

– Det är ganska tydligt belagt att det inte är fel på produktiviteten hemma. Men kreativitet kräver det personliga mötet och inspirationen från andra. De långsiktiga effekterna av att man knappt träffar sina arbetskamrater har vi ännu inte sett, men vi tror att kontaktytorna behövs även i det ”nya” normala, tillägger Fredrik Hultman, VD på 7A.

Bo Fuglsang, Vice VD, målar upp en jämförelse mellan företag och fotbollslag för att poängtera vikten av att skapa en social knutpunkt för att stärka sammanhållningen mellan medarbetare som arbetar delvis på distans.

– En tränare säger inte till sitt lag: ”Träna hemma hela veckan så ses vi på lördag och spelar match”. Ett företag behöver också lagkänslan, sitta tillsammans i alla fall en del av tiden och göra gemensamma ansträngningar för att lyckas.

Ökat intresse för flexibla kontor

7A ser nu även att allt fler företag väljer bort egna lokaler och ser fördelarna med att flytta in på kontorshotell där ytorna är flexibla och så gott som alla servicetjänster ingår.

– Det vi ser nu är att kundernas beteende verkar förändras, vilket talar för att flexibla kontorslösningar kommer att bli allt vanligare. Företagen ser detta som ett tillfälle att undersöka andra typer av alternativ med större flexibilitet, säger Fredrik och fortsätter:

– En stor fördel med våra lösningar är att man inte behöver oroa sig för att sitta fast med stora fasta kostnader som fortsätter långt fram i tiden. I våra lokaler kan vi erbjuda företag med hundratals anställda möjligheten att snabbt flytta in, samtidigt som de har möjlighet att expandera eller skala ner med kort varsel.

Amerikanska trenden till Sverige

Flexibla kontorslösningar har tidigare mest förknippats med småföretag som hyr några platser eller ett eget rum. Nu ser duon att även större företag har fått upp ögonen för den amerikanska trenden som länge lockat storbolag över Atlanten och i Europas storstäder att se över hur stora lokaler man egentligen behöver – och hur mycket de kostar att hyra.

– Ett företag med 40 anställda och ett kontor på 500 kvadratmeter där säg 30 anställda är på plats i snitt är för stort. Då blir det svårt att hävda att man har en billig hyra när man ändå inte nyttjar lokalerna till fullo. Ingen skulle ha tjänstebil men aldrig köra den, men så är det med kontor. Även om en flytt till ett kontorshotell gör att ytan krymper hävdar jag att det kommer bli billigare på sista raden, säger Fredrik.

En framtidsprognos från JLL pekar på att flexibla kontor kommer växa till 30 procent av den totala ytan för kontorslokaler i landet. En lavinartad ökning som enligt duon var väntad sedan länge, men har accelererat på grund av pandemin. 

– Vi har sett ökningen ganska länge. Arbetskraften är mer föränderlig och har inte längre samma behov av en fast kontorsplats varje dag. Många har förstått värdet i att ha lokaler som stämmer med överens med ens behov just nu och att bara betala för de ytor man använder.

Vill du prata med oss om att byta kontorslösning? Läs mer här och ta kontakt med oss så hjälper vi dig!