Här dominerar kvinnorna!

Här dominerar kvinnorna!

Så lyfter 7A kvinnligt ledarskap – över 80% kvinnor i ledningsgruppen.


7A erbjuder kontor-, mötes- samt konferenslokaler i centrala Stockholm med fokus på det personliga mötet. Företaget grundades år 2006 av Fredrik Hultman och Bo Fuglsang på Strandvägen 7A - anläggningen ligger än idag placerad på adressen, och därav namnet 7A. Med sina fyra anläggningar är de en av de större aktörerna inom coworking-branschen.

Sedan dess begynnelse har företagskulturen varit en viktig komponent i företaget, där förstklassig service kombinerat med ett personligt bemötande har varit A och O för alla anställda. Susanne Lindqvist, nuvarande VD och Eva Bloch, HR-chef på 7A, betraktar denna kultur som en central del av företagets framgång.

”7A har en fantastisk företagskultur som gör att många som besitter en otrolig kompetens vågar nyttja den och utvecklas – vågar chansa och möta nya möjligheter. Det gör att 7A, i sin tur, besitter en stor kompetens från kollegor som valt att stanna kvar hos oss och utvecklats inom sina roller – eller provat nya!”

Susanne fortsätter att berätta om 7A:s företagskultur och hur den har bidragit till företagets jämställdhet inom ledningsgruppen. Idag sticker 7A ut med över 80% kvinnor i ledningsgruppen, en siffra som ligger i stark kontrast till hur landskapet ser ut i övriga Sverige – men som däremot inte är helt oväntat inom branschen.

”I en kvinnodominerad bransch höjs det nog inga ögonbryn över en kvinnodominerad ledningsgrupp. Däremot om man ser till branscher som har ett kvinnodominerat landskap är det i själva verket flera som är icke jämställda eller nästintill helt mansdominerade när man kliver upp på chefsroller eller ledningsgruppsnivå. Som företag måste vi fortsätta att sätta upp mål och våga utvecklas – ingenting händer av sig självt.”

Utrymme för förbättring inom svenska chefsroller – visar ny rapport

Även om Sverige tidigare har blivit hyllat för sitt jämställdhetsarbete, visar en ny rapport att det finns utrymme för förbättring.

I flera år har Sverige som land toppat listorna inom jämställdhetsfrågor, men i rapporten Rekryteringsbolagen, näringslivets grindvakter publicerad av Allbright - en partipolitisk obunden och icke-vinstdrivande stiftelse - visar det sig att Sverige behöver stärka sitt jämställdhetsarbete. Där det största fokuset bör läggas på högre uppsatta roller inom ledningsgrupper samt VD-positioner.

”Sverige blir även sämre på jämställdhet i en global jämförelse, enligt Allbright. För fem år sedan låg svenska storbolag i toppen vad gäller jämställda ledningsgrupper. Numera har Frankrike och Storbritannien gått om Sverige och Tyskland förväntas göra det inom några år.” Dagens Nyheter, 2024-02-05

Så, hur kommer det sig då att 7A bryter normen i denna trend?

Den vinnande företagskulturen i den vändande trenden

7A, som erbjuder kontor-, mötes- och konferenslokaler, har totalt fyra anläggningar i centrala Stockholm; 7A Posthuset, 7A Strandvägen, 7A Odenplan och 7A Vasagatan. På de fyra coworking-anläggningarna finns det många företag och hyresgäster som rör sig i lokalerna dagligen. Och då 7A arrangerar flertal nätverkande träffar så som frukostar, föreläsningar, och hisspitchar får företagen träffas, inspireras och utvecklas av varandra.

”7A:s huvudfokus har alltid varit att ge våra hyresgäster och besökare en upplevelse utöver det vanliga. Vi vill vara med och utveckla coworking- och eventbranschen till en nätverkande mötesplats.”

7A:s värdeord; proffsiga, engagerade, personliga och levande används inte bara internt utan efterlevs även gentemot våra hyresgäster och besökare, samt genomsyrar hela företaget. När Eva Bloch började sin resa på 7A blev hon anställd som Culture Manager - vilket enligt Eva påvisar att 7A hade en tydlig ambition att bygga en stark kultur, och att företagskulturen är en självklar del av företagets DNA.

”Vi strävar efter att vår företagskultur ska bli så stark att den smittar av sig på våra gäster. Ett fantastiskt exempel på det är från en berättelse om ett rum fullt av orkidéer, där det sägs att den fantastiska doften från orkidéerna smittar av sig och följer med en ut. Den sitter kvar i kläderna, i håret och i huden och helt plötsligt doftar hela du som orkidérummet - och sprider den fantastiska doften omkring dig till andra.”

”På ett liknande sätt strävar vi efter att sprida en positiv känsla till våra hyresgäster och besökare – en känsla som stannar kvar och som sprids vidare. Vi börjar så smått med att alla på 7A ska säga hej till varandra, och förhoppningsvis kommer hela Stockholm att hälsa på varandra till slut.”

Med sin uppmuntrande kultur har 7A tagit vara på den kompetens som finns inom företaget och gett nya möjligheter till de som har en ambition att utvecklas. Det tydliga arbetet med företagskulturen betraktar både Susanne och Eva som en stark bidragande faktor till det höga antalet kvinnor i chefspositioner och i ledningsgruppen på 7A. De båda är överens om att uppmuntran och nya möjligheter är ett vinnande koncept för att få folk att våga mer – vilket även kollegan Kitty Nyberg håller med om.

”Jag har arbetat på 7A i över sju år och har haft flera olika roller. Jag har gått från att arbeta som Bokningsansvarig till att nu arbeta som Revenue Manager - ingenting har känts omöjligt och jag har alltid känt mig både sedd och hörd." Kitty Nyberg, Revenue Manager.

7A:s framtid och målsättningar

För det fortsatta arbetet med jämställdhet inom 7A menar VD Susanne Lindqvist att det gäller att vara uppmärksam och sätta tydliga mål för att nå dit företaget vill.

”Sätt upp tydliga mål utifrån vad företaget vill uppnå, för ingenting händer av sig självt. Vi på 7A tror på jämställdhet och vi tror på balans. En mix av bakgrund, ålder och kön är en styrka som utvecklar oss och tar företaget framåt. Arbetet för oss framöver fokuserar på att fortsatt bredda mångfalden bland våra medarbetare – och i kontrast mot övriga samhälle så ligger vårt behov snarare på att få in fler män i vissa tjänster.”

”Det största problemet är att företag oftast inte förstår, eller ens ser, problemet framför sig. Vi förstår inte våra egna barriärer och därför gäller det att arbeta aktivt med ett sådant viktigt ämne.”

Rapporten från Allbright är en påminnelse om att företagens jämställdhetsarbetet inte är något att ta för givet och vikten av att sätta tydliga mål för att aktivt kunna arbeta för dem. 7A har med sitt mångåriga arbete visat att en stark och inkluderande företagskultur är gynnsamt både för interna delar som inkluderande ledningsgrupper, även externt ut mot hyresgäster och besökare. Med en hängivenhet till förstklassig service och ett personligt bemötande har de skapat en atmosfär där medarbetare trivs och utvecklas, vilket i sin tur ger kunderna en upplevelse utöver det vanliga. Genom att sätta upp tydliga mål och fortsätta att främja jämställdhet och mångfald strävar 7A efter att fortsätta vara en föregångare inom branschen.

--

Välkommen till 7A – med kontor-, mötes- och konferenslokaler skapar vi framtidens mötesplats. Vi skapar utrymmen där människor kan mötas och utvecklas och där företag kan växa. Hör av dig så berättar vi mer!