Träffa vår medarbetare.

Träffa vår medarbetare.

Träffa vår medarbetare.

Patrick Castillo, berättar hur han ser på 7A och sin roll inom AV Production på 7A Odenplan. Klicka för att läsa mer.

I sin roll har Patrick ansvar för all mötesteknik inom konferensverksamheten på 7A Odenplan. Arbetet omfattar allt från att vägleda kunden och planera inför ett event eller en konferens till att ansvara för det tekniska genomförandet (ljud/ljus/bild) på plats i lokalerna.

Hur länge har du jobbat på 7A?

Sedan oktober 2018

I vilka roller?

AV-tekniker

Hur skulle du beskriva 7A som arbetsplats? Vad gör att man vill jobba på 7A?

För mig har det varit en fantastisk plats att växa i professionellt. Det jag inte kan idag inom mitt område kan jag lära mig och sätta i praktik. Tekniken i min bransch utvecklas varje dag och jag gillar att hänga med i svängarna.

Vad tror det är som gör att våra gäster väljer oss?

Främst så ligger vi på strategiskt bra platser i centrala Stockholm. Det är det mest avgörande. Men vi måste också leverera på högsta nivå för att kunderna ska återkomma, och det gör de också.

Vilka tycker du är de roligaste delarna i ditt jobb?

Att jobba med teknik. Att jobba med mina kollegor. Att få träffa kunder.

När du inte är på jobbet, vad gör du helst då?

Kramar mina barn.