Hållbarhets filosofi.

Hållbarhets filosofi.

Så här är vi.Genom vårt agerande och vårt sätt att bemöta andra och varandra vill vi bidra till en bättre värld – i samtid såväl som framtid.

Vår ambition är att skapa en miljö där alla trivs och känner sig ”hemma”, vilket i sig utgör en mycket viktig del i vårt sociala hållbarhetsarbete

Genom att skapa förståelse för människans sätt att vara skapar vi trygghet och bekräftelse hos både gäst och medarbetare. I vår verksamhet riktar vi oss inte mot gäst eller kunder, utan mot människan.

Så här jobbar vi.

Vårt mål är att öka kunskap och höja medvetenheten kring miljöfrågor samt för social hållbarhet hos alla våra medarbetare och gäster.

Vi ser miljöförbättrande åtgärder som investeringar och arbetar aktivt för att påverka, ställa krav och samarbeta med våra fastighetsägare, leverantörer, andra företag, myndigheter och organisationer.
Att ta hand om vårt klot är en uppgift som vi alla kan och måste hjälpas åt med. Vi påverkar omgivningen på flera olika sätt: mängden avfall vi skapar, förbrukning av vatten och energi, hur vi städar mötesrum och övriga lokaler, den mat vi serverar, vilka produkter vi köper in och använder.
Genom att vi klarat bland annat Svanens tuffa krav har vi ett bevis på att vi gör vårt allra bästa varje dag för att minska vår påverkan på planeten.

Social hållbarhet.

Genom att se hållbarhet ur ett samlat perspektiv, både social och miljö, vill vi fånga helheten och i längden bidra till ett bättre samhälle.

Genom att skapa förståelse för människans sätt att vara vill vi skapa trygghet och bekräftelse hos både gäst och medarbetare.
I vår verksamhet riktar vi oss inte mot gäst eller kunder, utan mot människan.

Socialt engagemang.Genom att fokusera våra samhällsinsatser på dessa tre pelare
-Ungdomar och utbildning
-Mänskliga rättigheter
-Entreprenörskap för förändring
strävar vi efter att skapa en positiv och meningsfull påverkan i samhället och världen runt omkring oss. Genom att stötta våra samarbetspartners och tillsammans med gäster och medarbetare arbetar vi för att göra vår vision om en bättre framtid till verklighet.

Hållbarhetsmål

Här hittar du några av våra mål och arbetsätt

Svanen certifierade

All konferensverksamheten på 7A är Svanenmärkt. Svanenmärkning garanterar att vi tar hänsyn till flera olika hållbarhetsaspekter, inklusive ekologisk och närproducerad mat och att minska matsvinn.

Mat och dryck

Vi har ekologiskt kaffe mjölk och frukt som är en stor del av förtäringen hos oss. Vi har som mål att servera en hög andel ekologisk mat och dryck och har ett säsongstänk när det kommer till våra menyer med en riktning mot det gröna köket.

Energianvändning

Vi använder endast el från förnybara källor och arbetar aktivt med att minska energi förbrukningen bland annat genom rörelsestyrd belysning samt solenergi.

Matsvinn

Vi arbetar aktivt med att minska vårt avfall och matsvinn

Städmaterial

100% av produkter för rengöring samt mjukpapper har miljömärkning

Avfall

Vi erbjuder källsortering i samtliga allmänna ytor för glas, plast, metall, papper samt matsvinn.

Leverantörer

Vi har strategiska samarbeten med leverantörer och fastighetsägare för att minska klimatpåverkan och kravställer aktivt för att öka antalet miljöcertifierade leverantörer. Samtliga leverantörer godkänner 7A affärsvillkor

Utbildning

Samtliga medarbetare inom 7A genomgår årligen utbildningar inom hållbarhet för att minska vår klimatpåverkan.