På 7A strävar vi efter att belasta miljön så lite som möjligt i vårt dagliga arbete. Grön el, fairtrade kaffe och klimatneutrala korridorsmattor är bara några av de miljöförbättrande åtgärder som vi har valt att fokusera på.

7A har högt uppsatta hållbarhetsmål och vi ser det som en självklarhet att lämna så små klimatavtryck som möjligt efter oss. Med fokus på god hälsa och välbefinnande, anständiga arbetsvillkor, samt hållbar konsumtion och produktion arbetar vi aktivt mot FN:s globala hållbarhetsmål. Och vi är glada att ha med oss våra gäster på resan.

Konferensverksamheten på 7A har genomgått och klarat av Svanens mycket omfattande miljö- och klimatgranskning. Vi har därmed belönats med Nordens officiella miljömärkning – Svanenmärkningen. Miljömärkningen garanterar att 7A tar bred hänsyn till flera olika hållbarhetsaspekter och att vi har ett livscykelperspektiv i konferensverksamheten.

Svanen ställer till exempel höga krav på att 7A ska kunna erbjuda ekologisk och närproducerad mat, ett fungerande källsorteringssystem och ett aktivt arbete med att minska mängden matsvinn. Våra anläggningar med licensnummer 3110 0085, 3110 0086 och 3110 0087 är Svanenmärkta.

2012 öppnade vi 7A Vasagatan, mitt i Stockholm city på Vasagatan 7. Här erbjuder vi flexibla kontor och coworking i Sveriges första LEED-certifierade byggnad. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) bedömer bland annat energianvändning, inomhusklimat, användning av återvunnet och närproducerat material samt innovation och design. Men även byggnadens läge, tillgång till allmänna kommunikationer och serviceutbud spelar in. Alla dessa faktorer har stor inverkan på hur människor upplever sin vardag på jobbet. Här kan du läsa mer om LEED-certifieringen och varför ditt företag ska sitta på 7A Vasagatan.

Ta del av hela vår hållbarhetspolicy här.

Kontakta oss via e-post