Läs om vilka åtgärder 7A har vidtagit med anledning av Covid-19