Tillbaka

Hyr kontor i Sveriges första LEED-certifierade fastighet

Hyr kontor i Sveriges första LEED-certifierade fastighet

7A Centralen, med sitt optimala läge på Vasagatan 7, attraherar inte bara kontorshyresgäster som vill jobba centralt i Stockholm. Anläggningen är dessutom miljöklassificerad enligt LEED och var den första byggnaden i Sverige som certifierades på guldnivå. Men vad är LEED och hur påverkar det arbetsmiljön på våra kontor? Vi reder ut vad certifieringen innebär – både för dig som hyresgäst och vår planet!

Vad är LEED?

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) är ett av världens mest använda certifieringssystem som syftar till att främja en hållbar utveckling inom byggsektorn. LEED lanserades för första gången i USA år 1989 och administreras av U.S. Green Building Council. I Sverige arbetar organisationen Sweden Green Building Council aktivt för att fler svenska byggnader ska registreras – genom att utbilda och stötta svenska byggprojekt i certifieringsarbetet.

Hur fungerar systemet?

LEED bedömer byggnaders miljöpåverkan enligt sju prioriterade mål, som tar hänsyn till såväl klimatåtgärder som individens välbefinnande. Systemet kan användas för alla typer av fastigheter, från kontor, köpcentrum och bostadshus. Poäng tilldelas för byggnadens vattenanvändning, närmiljö, energianvändning, samt kvaliteten på inomhusmiljön. Certifieringen delas sedan ut på fyra olika nivåer: Certified 40 – 49 p, Silver 50 – 59, Gold 60 – 79 p och Platinum 80 + p.

Flest poäng tilldelas prioriteringar som bidrar till minskning av klimatförändringar, som exempelvis energiförbrukning och kommunikationer. Men ytterligare poäng kan erhållas för investeringar som tar hänsyn till regionala förhållanden samt innovationer inom exempelvis design och konstruktion.

Målen med LEED är att:

 • Minska globala klimatförändringar
 • Förbättra individens hälsa och välbefinnande
 • Skydda och återställa vattenresurser
 • Skydda, förbättra och återställa biologisk mångfald & ekosystemtjänster
 • Främja hållbara materialresurser
 • Etablera en hållbar ekonomi
 • Öka gemensam livskvalité

Källa: Sweden Green Building Council

LEED på 7A Centralen

Våra lokaler på Vasagatan 7, som tillhör kvarteret Pennfläktaren, präglas av en ljus och effektiv arbetsmiljö med moden miljöteknik. Fastigheten byggdes på 1970-talet och har i Vasakronans ägo renoverats till en modern cityfastighet med en tydlig miljöprofil, som uppnår LEED-certifiering på guldnivå. Har ditt företag en miljöpolicy som ställer höga krav på kontorsmiljön, finns här möjligheten att hyra lokaler med hög hållbarhetsprestanda och närhet till Stockholms Centralstation.

I samband med ombyggnationen som stod klar 2010, prioriterades bland annat:

 • Behovsstyrda ventilations- och klimatsystem
 • Dubbelglasfasad med yttre solskyddsglas
 • Hållbara materialval med hög kvalité
 • Sedumtak och lågenergifönster
 • Solfångare som förser delar av huset med tappvarmvatten
 • Solceller som förser delar av huset med elenergi
 • Närvarostyrt belysningssystem som även regleras av dagsljuset
 • Miljöstation i källaren

Vill du veta mer om våra miljösmarta kontor på 7A Centralen? Läs mer och kontakta oss här!