Back

Hur är stämningen på jobbet? Här är 5 tecken på bra företagskultur

Det finns mängder av förklaringar till varför vissa företag blir mer framgångsrika än andra. Flera olika delar behöver fungera. Så som bra lokaler, ergonomiska kontor, kompetent personal och en vägvinnande strategi för att nå uppsatta mål. Men inget av detta kommer att ha någon större effekt om det inte finns en stark företagskultur i grund och botten.

─ Snacket vid kaffeautomaten eller i korridoren, de naturliga pauserna där spontana möten uppstår har ofta stor betydelse för både kreativiteten och arbetsglädjen. I samtal där man inte är agendastyrd och har lättare att prata fritt kommer saker och ofärdiga idéer upp som inte lyfts på formella möten, säger Eva Bloch, Head of People & Culture på 7A.

I 7A’s ljusa, moderna och smart utformade lokaler mitt i Stockholm city, med fullservice, kan ert företag fokusera helhjärtat på det som ni gör bäst. Medan vi tar hand om allt runtomkring. Med andra ord finns alla möjligheter att etablera en vägvinnande företagskultur.

Men hur vet du då att ditt företag har en fungerande företagskultur? Här ger vi några exempel på tydliga tecken!

Alla förstår och tillämpar företagets värderingar

En bra företagskultur uppstår inte ur tomma intet. Den arbetas fram noggrant och implementeras i organisationens alla delar. Medarbetarna ska utan problem kunna berätta om företagets kärnvärderingar, värdeord och framtidsvisioner. För om de inte kan göra det kommer de inte heller kunna agera i likhet med dem. Det är också viktigt att medarbetarna känner att de kan relatera till värderingarna och målen, till och med helt avgörande. Därför har det stor betydelse att redan vid rekryteringsstadiet vara tydlig med företagets värderingar inför den arbetssökande.

Segrar firas

Framgångsrika företag har gemensamt att de uppmärksammar bra prestationer. Både när enskilda individer eller större grupper har åstadkommit något bra. Det ökar också drivkraften på arbetsplatsen. Om du får höra att dina insatser uppskattas och skapar värde för företaget blir det roligare att fortsätta med samma fina jobb. Det sporrar samtidigt andra till att göra ett lika bra jobb.

Kontoret används

Digitala möten och avancerade hemmakontor har kommit för att stanna. Men det fysiska mötet går aldrig att ersätta. Under coronapandemin började vi prata om ”Zoomtrötthet” samtidigt som fler vittnade om svårigheten att upprätthålla sociala relationer. Med andra ord kommer kontoret som fysisk mötesplats inte att spela ut sin roll oavsett hur långt teknikutvecklingen går. För att bygga en stark företagskultur är det viktigt att träffas regelbundet och gärna planera sociala aktiviteter ihop. 

─ Det är ganska tydligt belagt att det inte är fel på produktiviteten hemma. Men kreativitet kräver det personliga mötet och inspirationen från andra, att ses ansikte mot ansikte. De långsiktiga effekterna av att man knappt träffar sina arbetskamrater har vi ännu inte sett, men vi tror att kontaktytorna behövs även i det ”nya” normala, säger Fredrik Hultman, grundare av 7A.

När du sitter hos oss på 7A har du alltid möjlighet att ta med kollegorna på varierande aktiviteter. Vi erbjuder alltifrån löpning och yoga till after works och frukostmingel. Perfekt för att svetsa samman teamet ytterligare!

Transparens

Hemlighetsmakeri och avsaknad av öppenhet får snabbt negativa konsekvenser. Det skapar en instabil arbetskultur präglad av osäkerhet. Öppenhet är en grundbult för att skapa en positiv företagskultur. Det måste finnas förtroende och lyhördhet mellan företagets olika delar. När varje medarbetare känner att de blir upplysta om viktiga förändringar i företaget och lyssnade på, då stärks sammanhållningen.

Klara utvecklingsmöjligheter

Som medarbetare behöver man känna att det finns möjlighet till kompetensutveckling och att det är möjligt att ta nästa kliv. Det gynnar både den enskilde anställda och företaget i stort. Om man inte känner att ens personliga utveckling prioriteras av företaget dröjer det inte länge innan missnöjet växer. Därför är det otroligt värdefullt att företag stimulerar, uppmuntrar och framför allt erbjuder olika vägar framåt. Det kan vara externa kurser, praktik på andra avdelningar eller mer ansvar. Företagskulturen kommer då att bli starkare.

Moderna kontorshotell lägger grunden för gladare medarbetare. I en undersökning svarade 89 procent att de hade roligare på jobbet efter att de börjat med coworking. 83 procent svarade dessutom att de kände sig mindre ensamma. 

7A erbjuder moderna kontors- och konferenslokaler på fyra attraktiva adresser i Stockholms city. Hos oss får din verksamhet alla möjligheter att etablera en stark företagskultur i fantastiska miljöer!