Back

Detta är skillnaden mellan traditionella kontorshotell och modern coworking

Söker ditt företag efter en ny kontorslokal? I sådana fall har du säkert sett flera begrepp som beskriver olika kontorslösningar. Och visst kan det kännas rörigt att förstå vad som är vad och hur det ena skiljer sig från det andra. I den här texten reder vi ut vad modern coworking innebär, hur det skiljer sig från dåtidens kontorshotell och varför många företag tycker att det är ett bättre alternativ än att ha egna lokaler.

Under senaste decenniet har coworking successivt växt och blivit en allt större spelare på kontorsmarknaden. Endast coronapandemin kunde tillfälligt sätta stopp för den starka tillväxten. Men nu ser framtidsprognoserna än en gång ljusa ut. Kurvorna som visar coworking-marknadens tillväxt, tillgång på kontor och beläggningsgrad pekar alla i samma riktning, uppåt.

Fler och fler företag väljer idag en coworking-anläggning för sin nästa kontorslösning. Men långt ifrån alla har koll på vad som egentligen definierar en coworking-anläggning. ”Kontorshotell har ju funnits sedan 80-talet?”, kanske du tänker.

Skillnaderna mellan traditionella kontorshotell och moderna kontorshotell eller coworking (beroende på vilket begrepp man helst använder) är stora.

Experterna är överens om att kontorets betydelse kommer fortsätta att stå starkt.
Experterna är överens om att kontorets betydelse kommer fortsätta att stå starkt.

På en coworking-yta delar företag på gemensamma utrymmen och utrustning i en miljö som främjar positiva synergieffekter. Tanken är att företag inom olika branscher, men med liknande värderingar, ska kunna dra nytta av varandra genom att arbeta sida vid sida. På en coworking-anläggning uppstår dagligen tillfällen där du kan dela erfarenheter, kunskaper och idéer tillsammans med andra.

En annan skillnad på coworking jämfört med ett traditionellt kontorshotell är att hyresgästerna får ta del av exklusiva förmåner och aktiviteter som är återkommande och ingår i medlemskapet. Det kan till exempel röra sig om frukostar, lunchyoga, after works eller utomhusträning. Coworking är ett koncept med olika mervärden som gör arbetsplatsen till något mer än bara ett kontor.

Flexibiliteten är en annan stor fördel med coworking. Kontorsarbetarens vardag har förändrats en hel del under senare år. Och utvecklingen tog rejäl fart när coronaviruset svepte över världen. Vi började arbeta hemifrån och upptäckte att det hade sina fördelar. Men trots detta har kontorets betydelse växt sig ännu starkare sedan pandemins utbrott. Experterna är överens om att kontorets ställning kommer fortsätta att stå starkt. Samtidigt efterfrågar företagen mer flexibilitet än någonsin. Därför har rekordmånga upptäckt fördelarna med coworking på senare tid.

Vi på 7A är helt övertygade om att företag tjänar på att sitta i stimulerande miljöer tillsammans med andra. Där man kan lära av varandra och utbyta värdefulla erfarenheter och kunskaper.
Vi på 7A är helt övertygade om att företag tjänar på att sitta i stimulerande miljöer tillsammans med andra. Där man kan lära av varandra och utbyta värdefulla erfarenheter och kunskaper.

På en modern coworking-anläggning kan ditt företag öka eller minska kontorsytan om förutsättningarna förändras. Om ditt företag till exempel har planer på att expandera men inte behöver riktigt så stor kontorsyta i dagsläget är coworking det bästa alternativet. Du flyttar dessutom in i färdigställda och fullt möblerade kontor utan att du själv behöver göra någonting.

Ett av de vanligaste missförstånden om coworking är att det är dyrare än att ha egna lokaler. Tittar du på kostnaden på sista raden stämmer det förvisso. Men det ger inte en korrekt helhetsbild eftersom man i sådana kalkyler inte räknar in alla ”dolda” kostnader som tillkommer när man har egna lokaler. Om du till exempel räknar in städning, kaffe, el, reception, larm, försäkring, teknisk utrustning, möblering och övrig service så kommer siffran att se helt annorlunda ut. Och då har vi heller inte nämnt all tid som du behöver lägga på att få tag i försäkringsbolag eller fastighetsskötare när något går sönder eller inte fungerar. Tid är pengar och desto mer tid du behöver lägga på att hålla kontoret intakt, desto mindre tid spenderar du på själva verksamheten.

Fördelen med coworking, och anledningen till att det långsiktigt är ett billigare alternativ, är att du inte behöver lägga någon tid eller kraft på uppgifter som inte har med din verksamhet att göra. Du gör det som du är bäst på medan någon annan tar hand om allt runtomkring.

Vi på 7A finns alltid tillgängliga för att svara på alla dina frågor. Läs mer här, eller kontakta oss på kontor@7a.se!