Back

Årskrönika av Susanne Lindqvist, vd för 7A

Efter två tuffa pandemiår har vi under 2022 äntligen kunnat välkomna tillbaka alla våra hyres- och konferensgäster utan att behöva ta hänsyn till några restriktioner. Och våra mötesplatser är återigen fulla av engagerade och inspirerande människor, något som vi är fantastiskt glada över!

Samtidigt går det inte att bortse från de nya orosmoln som uppstått som en effekt av kriget i Ukraina. Men även stigande räntor, rusande inflation och generellt ökade priser påverkar oss alla i stor utsträckning.

Som en effekt av pandemin ser inte kontorsvardagen ut som den gjorde för bara något år sedan. Marknaden för kontor utvecklas just nu snabbare än någonsin och nya lösningar dyker upp hela tiden. Vi står inför en verklighet som är i ständig förändring. Och det är många olika faktorer som driver på utvecklingen. Stora processer som globalisering, urbanisering och digitaliseringen påverkar. Men även andra mänskliga beteendeförändringar som skyndades på rejält av coronapandemin. Idag har vi till exempel en helt annan syn på distans- och hybridarbete. Allt detta tillsammans ställer helt nya krav på våra kontor. Idag är kontoret framför allt en viktig mötesplats. Vi får möjlighet att umgås med kollegorna, stärka gruppgemenskapen och få ny energi. En utveckling som är klart gynnsam för oss som jobbar med flexibla kontor och coworking.

Som ny vd för 7A känner jag mig stärkt utifrån detta och att vår produkt är helt rätt och i linje med den efterfrågan som finns idag. Grunden i hela vårt erbjudande är att skapa en social mötesplats där företag och människor får förutsättningar att utvecklas. För att lyckas med detta är det viktigt att vi hela tiden ser över vårt erbjudande och ser till att det är relevant och attraktivt utifrån nya behov och beteenden. Vi har initierat flera nya projekt under hösten där våra hyresgästers synvinkel varit en viktig del. Resultatet av detta arbete kommer på olika sätt lanseras under 2023.

Jag ser fram emot att tillsammans med mina medarbetare få fortsätta utveckla 7A för att möta våra kunders ändrade behov och förutsättningar.