Back

Konferensen på 7A blir Svanenmärkt

Konferensverksamheten på 7A har nu genomgått och klarat av Svanens mycket omfattande miljö- och klimatgranskning. 7A får därmed Nordens officiella miljömärkning – Svanenmärkningen.

Miljömärkningen garanterar att 7A tar bred hänsyn till flera olika hållbarhetsaspekter och att företaget har ett livscykelperspektiv i hela konferensverksamheten. Svanens analys av livscykeln tittar bland annat på kemikalier, råvaror, vatten- och energiförbrukning, återvinning och avfall.

Miljön har länge varit en viktig del i 7A’s erbjudande. Sedan 2012 har 7A bland annat bedrivit coworking i Sveriges första LEED-certifierade byggnad. Svanenmärkningen innebär ytterligare ett stort, grönt kliv i rätt riktning.

- Vi är otroligt glada över att Svanenmärkningen nu får pryda vår konferensverksamhet. Det är tuffa krav som Svanen ställer, därför känns det extra roligt att belönas med den här fina miljöcertifieringen. Det blir också ett bevis på att vi hela tiden har arbetat grundligt med miljö- och klimatfrågorna på våra anläggningar, säger Hanna Gull, hållbarhetsansvarig på 7A.

Svanen kunde bland annat slå fast att 7A erbjuder ekologisk och närproducerad mat, ett fungerande källsorteringssystem och ett aktivt arbete med att minska mängden matsvinn.

- Vi utvärderar kontinuerligt våra metoder och processer för att hitta nya sätt att bli en ännu miljövänligare kraft i Stockholms näringsliv, säger Hanna Gull.

Och fortsätter:

- 7A använder sig bara av grön el, vi har inga engångsartiklar eller portionsförpackningar, och all typ av papper som vi handlar in är miljömärkta, för att nämna några exempel på vad vi gör.

Fördelen med coworking är dessutom att det finns stora möjligheter att jobba med den sociala hållbarheten. Till exempel genom att dela på gemensamma ytor och endast hyra den kontorsyta med de antal arbetsplatser som man behöver. Samtidigt som det är lättare att inspireras till ett aktivare miljöarbete om man ser att andra gör medvetna val.