Back

7A utsedda till Årets Mest Hållbara Coworking 2022

Workaround, Sveriges ledande marknadsplats för flexibla kontor, har organiserat den årliga tävlingen "Årets Coworking Award Stockholm", där branschaktörer och nästan 3000 medlemsföretag mottagit enkäter som Workaround sedan kombinerat med sin interna data för att utse en vinnare.

Efter att ha sammanställt aktörernas svar om deras hållbarhetspraxis har Workaround utsett 7A till vinnare i kategorin "Mest Hållbara Arbetsplatsen Året 2022".

Motiveringen för utmärkelsen, enligt Workaround, lyder som följer:

"Med en dedikerad hållbarhetsgrupp och en hållbarhetsmedvetenhet som genomsyrar hela organisationen, visar årets vinnare ett aktivt engagemang för miljöfrågor. De har arbetat för att optimera och minimera energiförbrukningen samt minska användningen av produkter som har en negativ påverkan på miljön. Vinnaren erbjuder också hyresgäster möjlighet att delta i arbetet med att minska sin koldioxidavtryck." - Stefan Söderlindh, COO, Workaround