För oss började allt 2006 när vi trädde in i ett ekande våningsplan på Strandvägen.

På den tiden fanns inget på plats. Inte någon av alla de människor som så småningom skulle fylla lokalerna. Inga gäster, inga konferensdeltagare, inga medarbetare. Och själva visste vi inte heller mycket om varken kontor eller konferensverksamhet.

Men två saker visste vi. Vi älskar möten. Och vi älskar människor.

Femton år, sextio anställda och tiotusentals kvadratmeter senare tittar vi ibland på varandra och skakar på huvudet. Hur gick det till? Vi förstår att det inte är på grund av oss, utan på grund av våra otroliga medarbetare och gäster.

I våra lokaler har det mesta mellan himmel och jord ägt rum. Hyresgäster har gift sig med varandra, stora visioner har kläckts, och människor har fått chansen att utveckla både sig själva och sina kollegor.

Och själva har vi haft ynnesten att göra allt det där möjligt. Så kom hit med två tomma händer du också, och ge oss förutsättningarna att fylla dem.

Bosse och Fredrik
Ägare & grundare 7A

Svanenmärkt konferens

Konferensverksamheten på 7A har klarat av Svanens mycket omfattande miljö- och klimatgranskning. Därför är vi stolta över att ha belönats med Nordens officiella miljömärkning – Svanenmärkningen. Miljömärkningen garanterar att vi på 7A tar bred hänsyn till flera olika hållbarhetsaspekter och att vi har ett livscykelperspektiv i hela konferensverksamheten. Våra konferensanläggningar med licensnummer 3110 0085, 3110 0086 och 3110 0087 är Svanenmärkta.

Medlem i Visita

Visita är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita tecknar branschens kollektivavtal och är en medlemsorganisation i Svenskt Näringsliv.

En del av Svenska Möten

Att 7A är utvald av Svenska Möten innebär en garanti för dig som kund att vi möter höga kvalitetskrav och är certifierade enligt Svenska Mötens klassificeringssystem. Vi är helt enkelt proffs på att guida dig till bättre möten! 7A äger Svenska Möten tillsammans med ca 130 andra utvalda mötesanläggningar runt om i Sverige. Liksom alla övriga anläggningar är vi Svanenmärkta eller medlemmar i Svanens nätverk. Läs mer på www.svenskamoten.se

IACC certifierade

En global gemenskap av passionerade människor och företag som levererar innovativa och exceptionella mötesupplevelser. IACCs uppdrag är att föra samman och främja mötesplatser med exceptionella mötesupplevelser. Tillsammans med 300 mötesplatser i 23 länder är vi en del av IACC.

Kontakta oss via e-post