Skiljeförfaranden & tvistlösningar

Lokaler för skiljeförfaranden

Vi erbjuder traditionella och digitala lösningar för skiljeförfarande och förhandlingar i centrala Stockholm. Våra tre anläggningar ligger i Stockholms mest attraktiva affärsområden och erbjuder lokaler i olika storlekar som är utrustade med den teknik som behövs för att genomföra professionella hybrida och virtuella samt traditionella skiljeförfaranden. Med vår erfarenhet av att anordna tvistlösningar garanterar vi en hög nivå av professionalism i varje skede av processen. För mer information besök sihc.se Välkommen med din förfrågan!


Vad är ett skiljedomsförfarande?

Skiljedomstol används i mer än 150 länder runt om i världen, bland annat i Sverige. För att använda ett skiljeförfarande krävs det att båda parter ingår i ett avtal om att tvisten ska lösas på detta sätt. Det finns många skiljedomare att anlita vid tvist. Dessa är vanligtvis utbildade i ämnet och har särskild specialistkompetens, allt för att kunna hjälpa till inom väldigt specifika områden där tvisterna har uppstått. Lagar och regler styr hur ett skiljeförfarande ska gå till.

Gör en bokningsförfrågan